Gemeentehuis Nunspeet krijgt wisselend textieldoek

Het textieldoek met muurgedicht van de dorpsdichter wordt vervangen door een permanent frame met wisselende textieldoeken. Het gaat om een vervanging van een tot tweemaal per jaar met een combinatie van tekst en beeld.
Wijnand Kooijmans

In verband met het vijftig jarig bestaan van de gemeente Nunspeet is in oktober 2022 het huidige textieldoek aangebracht aan de voorgevel van het gemeentehuis. Doel is Nunspeet hiermee te profileren als kunstenaarsgemeente en daarmee een bijdrage te leveren aan het nieuwe kunst- en cultuurbeleid van de gemeente dat in februari van dit jaar is vastgesteld door de raad.
Op aanraden van de dorpsbouwmeester wordt een peesframe met textieldoek geplaatst. Hierbij zijn geen elastieken zichtbaar wat esthetisch een beter resultaat geeft en doorgaans van betere kwaliteit is.

De doeken worden bedrukt met een muurgedicht of ander soort tekst, gecombineerd met een afbeelding. Deze kan kunstzinnig zijn, maar ook een foto. Hier mee kan worden ingespeeld op verschillende gemeentebrede actuele of historische thema’s. Er wordt een doorlopende vergunning verleend waarin is opgenomen dat de doeken alleen met instemming van de dorpsbouwmeester gewisseld mogen worden al ligt de uiteindelijke bevoegdheid bij het college.

Eén van de doelstellingen van het cultuurbeleid is via de kunst en cultuur de kernen aantrekkelijker te maken om te wonen, werken, ondernemen en recreëren. Hierbij is het uitgangspunt dat het karakter en uithangbord van Nunspeet als kunstenaarsgemeente als vast onderdeel wordt meegenomen in de plannen voor de (her)ontwikkeling van openbare ruimte en maatschappelijke voorzieningen. Door het gemeentehuis van een mooi kunstzinnig doek te voorzien, wordt volgens het college het gemeentehuis en het centrumgebied van Nunspeet aantrekkelijker. Het doek is niet bestemd voor het aanbrengen van doeken met commerciële uitingen.

Voor het maken van het doek zijn twee partijen in Nunspeet benaderd. Er is nog geen definitieve offerte, maar wel van een prijsindicatie. Het laten maken van een peesframe inclusief textieldoek kost ongeveer achthonderd euro. Voor het plaatsen wordt eenmalig een bedrag van zevenhonderd euro in rekening gebracht.

Het vervangen van een doek kost per keer ongeveer driehonderd euro. De kosten kunnen worden gedekt uit het structurele budget kunst en cultuurbeleid. Streven was het doek te plaatsen tijdens Eibertjesdag. Dit bleek echter onhaalbaar, onder meer door de tijd die is gemoeid met de afhandeling van het verzoek om een vergunning te verlenen.

Bron: Nunspeetaanhuis.nl