Nieuwe Dorpsdichter Nunspeet

Nieuwe Dorpsdichter Nunspeet

Willemijn Hannessen nieuwe Dorpsdichter Nunspeet

Op initiatief van Bibliotheek Noordwest Veluwe is eind 2019 begonnen met de zoektocht naar een dorpsdichter voor Nunspeet. Hierbij heeft de bibliotheek de nauwe samenwerking gezocht met Stichting Muurgedichten Nunspeet. Partijen hebben samen een voorstel ingediend bij de gemeente, die dit al snel met groot enthousiasme omarmde. Initiatiefnemers kregen dan ook al snel het verzoek op zoek te gaan naar de eerste dorpsdichter Nunspeet.

 

Willemijn Hannessen werd in de loop van 2020 al gekozen uit 6 genomineerden tot dorpsdichter Nunspeet. Door Corona echter, was er tot en met het voorjaar van 2021 geen goede gelegenheid om Willemijn publiekelijk te installeren. Uiteindelijk heeft Nunspeet moeten wachten tot 26 juni op haar debuut. Bij de feestelijke herdenking van het 100 jarig bestaan van boekwinkel Osinga, werd Willemijn geïnstalleerd door de wethouder Cultuur en was haar dorpsdichterschap een feit.

 

Bij haar eerste optreden droeg zij een drietal gedichten voor. De twee die zij had ingediend bij haar kandidaatstelling, en een gedicht, speciaal geschreven voor de winkel van jubilerend echtpaar Osinga.

 

Gemeentehuis Nunspeet krijgt wisselend textieldoek

Gemeentehuis Nunspeet krijgt wisselend textieldoek

Het textieldoek met muurgedicht van de dorpsdichter wordt vervangen door een permanent frame met wisselende textieldoeken. Het gaat om een vervanging van een tot tweemaal per jaar met een combinatie van tekst en beeld.
Wijnand Kooijmans

In verband met het vijftig jarig bestaan van de gemeente Nunspeet is in oktober 2022 het huidige textieldoek aangebracht aan de voorgevel van het gemeentehuis. Doel is Nunspeet hiermee te profileren als kunstenaarsgemeente en daarmee een bijdrage te leveren aan het nieuwe kunst- en cultuurbeleid van de gemeente dat in februari van dit jaar is vastgesteld door de raad.
Op aanraden van de dorpsbouwmeester wordt een peesframe met textieldoek geplaatst. Hierbij zijn geen elastieken zichtbaar wat esthetisch een beter resultaat geeft en doorgaans van betere kwaliteit is.

De doeken worden bedrukt met een muurgedicht of ander soort tekst, gecombineerd met een afbeelding. Deze kan kunstzinnig zijn, maar ook een foto. Hier mee kan worden ingespeeld op verschillende gemeentebrede actuele of historische thema’s. Er wordt een doorlopende vergunning verleend waarin is opgenomen dat de doeken alleen met instemming van de dorpsbouwmeester gewisseld mogen worden al ligt de uiteindelijke bevoegdheid bij het college.

Eén van de doelstellingen van het cultuurbeleid is via de kunst en cultuur de kernen aantrekkelijker te maken om te wonen, werken, ondernemen en recreëren. Hierbij is het uitgangspunt dat het karakter en uithangbord van Nunspeet als kunstenaarsgemeente als vast onderdeel wordt meegenomen in de plannen voor de (her)ontwikkeling van openbare ruimte en maatschappelijke voorzieningen. Door het gemeentehuis van een mooi kunstzinnig doek te voorzien, wordt volgens het college het gemeentehuis en het centrumgebied van Nunspeet aantrekkelijker. Het doek is niet bestemd voor het aanbrengen van doeken met commerciële uitingen.

Voor het maken van het doek zijn twee partijen in Nunspeet benaderd. Er is nog geen definitieve offerte, maar wel van een prijsindicatie. Het laten maken van een peesframe inclusief textieldoek kost ongeveer achthonderd euro. Voor het plaatsen wordt eenmalig een bedrag van zevenhonderd euro in rekening gebracht.

Het vervangen van een doek kost per keer ongeveer driehonderd euro. De kosten kunnen worden gedekt uit het structurele budget kunst en cultuurbeleid. Streven was het doek te plaatsen tijdens Eibertjesdag. Dit bleek echter onhaalbaar, onder meer door de tijd die is gemoeid met de afhandeling van het verzoek om een vergunning te verlenen.

Bron: Nunspeetaanhuis.nl

Zoektocht naar opvolger dorpsdichter Nunspeet

Bibliotheek Noordwest Veluwe en Stichting Muurgedichten Nunspeet zijn op zoek naar een opvolger voor de huidige dorpsdichter Willemijn Hannessen. Deze opvolger is woonachtig in de gemeente Nunspeet en wil de komende jaren over actuele of historische gebeurtenissen, plekken en mensen binnen deze gemeente bijzondere gedichten gaan schrijven.

De dorpsdichter draagt bij aan de beleving van Nunspeet als culturele gemeente. Met zijn/haar werk levert de dorpsdichter een bijdrage aan de lokale beeldvorming over zaken die de gemeente en haar inwoners bezighouden. Dorpsgedichten zetten aan tot dialoog en brengen mensen nader tot elkaar.
De dorpsdichter wordt voor twee jaar benoemd met de mogelijkheid deze termijn nog een jaar te verlengen. De dorpsdichter ontvangt een kleine onkostenvergoeding.

Treed jij in de voetsporen van de huidige dorpsdichter Willemijn Hannessen? De geschreven gedichten krijgen een plaats op de website van de dorpsdichter https://dorpsdichternunspeet.nl/. Hier zijn bijvoorbeeld de serie gedichten te lezen die Willemijn maakt over de werkzaamheden rondom het Station.

Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich tot 1 augustus 2024 aanmelden via linda.mulder@bibliotheeknwveluwe.nl door een korte motivatiebrief en twee eigen gedichten in te sturen. De gedichten mogen uit maximaal 25 regels bestaan. Eén gedicht moet gaan over een onderwerp naar eigen keuze, zo lang het maar betrekking heeft op de gemeente Nunspeet. Het tweede gedicht moet gaan over het dorpsdichterschap. De inzendingen worden ter beoordeling geanonimiseerd aangeboden aan een onafhankelijke, deskundige jury.

Voor nadere informatie over het dorpsdichterschap, de procedure en/of aanmeldingen kunt u contact opnemen met Linda Mulder via bovenvermeld e-mailadres.

Muurgedicht over vijftig jaar Nunspeet op gevel van gemeentehuis: ‘Belangrijk en herkenbaar’

Muurgedicht over vijftig jaar Nunspeet op gevel van gemeentehuis: ‘Belangrijk en herkenbaar’

Muurgedicht over vijftig jaar Nunspeet op gevel van gemeentehuis: ‘Belangrijk en herkenbaar’

De gemeente Nunspeet is deze week op haar wenken bediend. Ze had een verzoek ingediend bij dorpsdichter Willemijn Hannessen om een gedicht te schrijven over ‘50 jaar gemeente Nunspeet’. De tekst van haar siert nu de voorgevel van het gemeentehuis, zogezegd als ‘muurgedicht’.

Klik hier om hele artikel te lezen