Bibliotheek Noordwest Veluwe en Stichting Muurgedichten Nunspeet zijn op zoek naar een opvolger voor de huidige dorpsdichter Willemijn Hannessen. Deze opvolger is woonachtig in de gemeente Nunspeet en wil de komende jaren over actuele of historische gebeurtenissen, plekken en mensen binnen deze gemeente bijzondere gedichten gaan schrijven.

De dorpsdichter draagt bij aan de beleving van Nunspeet als culturele gemeente. Met zijn/haar werk levert de dorpsdichter een bijdrage aan de lokale beeldvorming over zaken die de gemeente en haar inwoners bezighouden. Dorpsgedichten zetten aan tot dialoog en brengen mensen nader tot elkaar.
De dorpsdichter wordt voor twee jaar benoemd met de mogelijkheid deze termijn nog een jaar te verlengen. De dorpsdichter ontvangt een kleine onkostenvergoeding.

Treed jij in de voetsporen van de huidige dorpsdichter Willemijn Hannessen? De geschreven gedichten krijgen een plaats op de website van de dorpsdichter https://dorpsdichternunspeet.nl/. Hier zijn bijvoorbeeld de serie gedichten te lezen die Willemijn maakt over de werkzaamheden rondom het Station.

Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich tot 1 augustus 2024 aanmelden via linda.mulder@bibliotheeknwveluwe.nl door een korte motivatiebrief en twee eigen gedichten in te sturen. De gedichten mogen uit maximaal 25 regels bestaan. Eén gedicht moet gaan over een onderwerp naar eigen keuze, zo lang het maar betrekking heeft op de gemeente Nunspeet. Het tweede gedicht moet gaan over het dorpsdichterschap. De inzendingen worden ter beoordeling geanonimiseerd aangeboden aan een onafhankelijke, deskundige jury.

Voor nadere informatie over het dorpsdichterschap, de procedure en/of aanmeldingen kunt u contact opnemen met Linda Mulder via bovenvermeld e-mailadres.